Medezeggenschapsraad

MR voor website - kopie

Van links naar rechts:
Marieke Bakkers
(Leerkracht)
Fabiënne Damen (Oudergeleding)
Bart Snoeren (Leerkracht - Penningmeester)
Mariëlle van Noort (Leerkracht - Secretaris)
Monique Jaskulak (Oudergeleding)
Constantijn Sleeuwenhoek (Oudergeleding - Voorzitter)


 

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u van een MR-vergadering de notulen lezen, dat kunt daarvoor contact opnemen met Mariëlle van Noort (marielle.v.noort@patervdgeld.nl)

Namens de Pater van der Geld zit mevr. Sandra van den Udenhout in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Zij stelt zich hieronder aan u voor en vertelt kort iets over de GMR.

Mijn naam is Sandra van den Udenhout, 46 jaar en moeder van 4 kinderen. 3 dochters en 1 zoon. Op dit moment zitten er 3 kinderen op de Pater vd Geldschool.

Naast de medezeggenschapsraad is er op bestuursniveau ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ( GMR).
De GMR van Leerrijk is een kritisch, pro-actief en goed geïnformeerd orgaan en bespreekt met het college van bestuur de bovenschoolse zaken.

De GMR bestaat voor een gelijk deel uit leerkrachten en ouders en deze zijn verdeeld over  een drietal aandachts - werkgebieden namelijk:

  • Financiën
  • Personeel & Organisatie
  • Onderwijszaken.