Privacy

Voor alle documenten verwijzen wij u naar de site van Leerrijk!

www.leerrijk.nl 

Geschiedenis school

De Pater van der Geldschool is een katholieke basisschool in de wijk Zanddonk in de zuidwesthoek van Waalwijk. De school is één van de katholieke scholen voor primair onderwijs van de Stichting Leerrijk! De geschiedenis van de school begon op 12 augustus 1974. In drie huurwoningen aan de Johan Straussstraat en het Max Regerpark startten ruim 60 leerlingen onder leiding van de eerste directeur van de school, de heer Albert Vercammen. De tuinen van de huizen grensden aan elkaar, zodat er vanaf het begin een goed contact was tussen de klassen. In dezelfde huizenblokken zaten ook de groepen van de openbare van der Heijdenschool .

De bouw van de scholen startte ook in 1974. Op 17 september 1974 werden de eerste lokalen betrokken. De rest zou in 1975 volgen. Op 22 augustus 1974 hees pastoor Lam de vlag bij het bereiken van het hoogste punt.
Op 3 maart 1977 werden de Pater van der Geldschool en de van der Heijdenschool officieel geopend door de toenmalige minister van onderwijs J. van Kemenade.

In 1984 werd het tienjarig jubileum uitbundig gevierd en in het schooljaar 1999–2000 vierden we ons 25-jarig jubileum op grootse wijze.
Per 1 augustus 2002 is de school gefuseerd met de Pastoor Kuypersschool. Per 1 augustus 2003 zitten alle leerlingen in het hoofdgebouw aan de Max Bruchstraat.

De school is genoemd naar Pater van der Geld. Gerard van der Geld werd op 20 januari 1884 in Waalwijk geboren. Na eerst als schoenmakersleerling in Drunen gewerkt te hebben, legde hij op 23 jarige leeftijd zijn kloostergelofte af en in 1913 werd hij tot priester gewijd. In 1921 vertrok hij voor de eerste keer als missionaris van de Heilige Familie uit Kaatsheuvel naar Brazilië. “Padres Geraldo” zou 44 jaar in Brazilië werken. In december 1964 vertrok hij voor de 5e en tevens laatste keer naar 'zijn Brazilië'. Hij was toen al ernstig ziek. Op 13 januari stierf pater van der Geld op 80-jarige leeftijd in St. Angelo, Zuid-Brazilië.

De school draagt met trots de naam van deze Waalwijkse missionaris.

Op 28 november 1984 kwam de school op het Jeugdjournaal en werd uitvoerig bericht gedaan van de uitvinding van de Lini-alles, een handig liniaaltje met ongekende mogelijkheden, welke door de leerlingen van de school was ontwikkeld en in grote productie werd genomen.
In 1985 had de school ruim 650 leerlingen. Op het terrein naast de school stonden noodlokalen om de 22 groepen te kunnen huisvesten. Op dit moment heeft de school ongeveer 370 leerlingen en een team van ruim 30 medewerkers.

De school heeft in haar geschiedenis veel ervaring opgebouwd met zelfstandig werken, pedagogisch klimaat en Europese samenwerkingsprojecten. Samen met de keuzes voor goede, moderne methodes vormen zij een belangrijk onderdeel van ons programma. We streven er naar om een veilige plek voor de kinderen te creëren waarbij respect voor elkaar en waarden en normen uitgangspunt zijn van ons pedagogische handelen.
Vanaf 1974 heeft de Pater van der Geldschool een goede naam in Waalwijk en omgeving opgebouwd. Een naam waar we trots op mogen zijn.

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op zestien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

 

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Leef- en leerklimaat

Het team van onze school vindt dat een kind zich totaal moet kunnen ontwikkelen: cognitief, creatief, motorisch en sociaal emotioneel.

Om dit te bereiken streven we een adaptief pedagogisch klimaat na met duidelijk aangegeven grenzen van rust en structuur, opdat het kind zich binnen een gemoedelijke sfeer en met een gevoel van veiligheid kan ontwikkelen.

We werken volgens een systeem met min of meer heterogene jaargroepen op basis van de leeftijd van de kinderen. Binnen deze jaargroepen proberen we rekening te houden met verschillen tussen de leerlingen.

Dit doen we o.a. door gebruik te maken van een systeem van zelfstandig werk: ons “rode sjaal” project. De leerlingen werken met behulp van een dag- of weekkaart aan eigen taken. Dit geeft de leerkracht de ruimte om met groepjes leerlingen of individuele leerlingen aan de slag te gaan.

Daarnaast gebruiken we meer en meer werkvormen waarbij leerlingen van en met elkaar leren. De zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling zijn hierin belangrijke uitgangspunten.

Ter ondersteuning van ons onderwijs maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem en is op onze school een actief ondersteuningsteam dat de leerkrachten met raad en daad bijstaat in hun zorg voor leerlingen.

Tot slot vinden we het belangrijk dat kinderen normen en waarden worden bijgebracht.

Om dit te bereiken hebben we 3 gouden regels op school:
- Wij gaan respectvol met elkaar om.
- Wij zijn rustig in de school.
- Wij zijn zuinig op álle spullen.

Tijdens ons respectproject (eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar) worden in de groepen deze gouden regels samen met onze leerlingen besproken en verder uitgewerkt naar afspraken voor de groep. Zo worden de gouden regels ook echt de regels van de kinderen. 
Gedurende het schooljaar worden deze regels meerdere keren besproken.

Door steeds weer goede voorwaarden te blijven ontwikkelen in ons pedagogisch en didactisch denken en handelen proberen we op onze school een sfeer te creëren waarin kinderen zich thuis voelen. Als dit gerealiseerd is kunnen we het optimale uit ieder kind halen.