Leef- en leerklimaat

Het team van onze school vindt dat een kind zich totaal moet kunnen ontwikkelen: cognitief, creatief, motorisch en sociaal emotioneel.

Om dit te bereiken streven we een adaptief pedagogisch klimaat na met duidelijk aangegeven grenzen van rust en structuur, opdat het kind zich binnen een gemoedelijke sfeer en met een gevoel van veiligheid kan ontwikkelen.

We werken volgens een systeem met min of meer heterogene jaargroepen op basis van de leeftijd van de kinderen. Binnen deze jaargroepen proberen we rekening te houden met verschillen tussen de leerlingen.

Dit doen we o.a. door gebruik te maken van een systeem van zelfstandig werk: ons “rode sjaal” project. De leerlingen werken met behulp van een dag- of weekkaart aan eigen taken. Dit geeft de leerkracht de ruimte om met groepjes leerlingen of individuele leerlingen aan de slag te gaan.

Daarnaast gebruiken we meer en meer werkvormen waarbij leerlingen van en met elkaar leren. De zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling zijn hierin belangrijke uitgangspunten.

Ter ondersteuning van ons onderwijs maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem en is op onze school een actief ondersteuningsteam dat de leerkrachten met raad en daad bijstaat in hun zorg voor leerlingen.

Tot slot vinden we het belangrijk dat kinderen normen en waarden worden bijgebracht.

Om dit te bereiken hebben we 3 gouden regels op school:
- Wij gaan respectvol met elkaar om.
- Wij zijn rustig in de school.
- Wij zijn zuinig op álle spullen.

Tijdens ons respectproject (eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar) worden in de groepen deze gouden regels samen met onze leerlingen besproken en verder uitgewerkt naar afspraken voor de groep. Zo worden de gouden regels ook echt de regels van de kinderen. 
Gedurende het schooljaar worden deze regels meerdere keren besproken.

Door steeds weer goede voorwaarden te blijven ontwikkelen in ons pedagogisch en didactisch denken en handelen proberen we op onze school een sfeer te creëren waarin kinderen zich thuis voelen. Als dit gerealiseerd is kunnen we het optimale uit ieder kind halen.