Communicatie met ouders

De Pater van der Geldschool communiceert met ouders via verschillende kanalen. Informatie wordt vooral via de mail verstrekt. De groepsleerkracht houdt u op de hoogte van het wel een wee in de klas middels de Klasbord-app en/of nieuwsbrief. De cognitieve ontwikkelingen van uw kind kunt u volgen in het ouderportaal van Parnassys. Mocht u kort iets willen bespreken kunt u evt. na school binnenlopen bij de leerkracht van uw kind.

Bereikbaarheid van de ouders
Soms is het voor de school noodzakelijk onder schooltijd contact op te nemen met de ouders. Vooral als beide ouders werken, is dit soms lastig. We vragen u om uw gegevens in het ouderportaal van Parnassys up-to-date te houden. U kunt wijzigingen evt. ook doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind.

Bereikbaarheid van de school
Wij willen een goed bereikbare school zijn. Korte berichten kunnen altijd telefonisch of via de mail worden doorgegeven. Als u een gesprek wilt hebben met een medewerker van de school dan kan dat, maar niet altijd onmiddellijk. Als u een afspraak maakt met de schoolmedewerker, dan zorgt hij of zij ervoor dat er tijd en ruimte is voor het gesprek en de voorbereiding daarvan.

 

Protocol_indelen_leerlingen.pdf