Ouders nieuwe leerling

Binnenkort komt uw kind bij ons op school. Een spannende, nieuwe tijd breekt aan. Wij willen u daarbij zo goed mogelijk begeleiden en informeren. Eén keer in de twee maanden is er een ontvangstochtend voor ouders van nieuwe kleuters. Tijdens deze ochtend wordt u samen met uw kind ontvangen door enkele ouders van de werkgroep Ontvangstgroep Nieuwe Kleuters; zij zijn immers de ervaringsdeskundigen. Zij brengen u en uw kind naar de klas en halen u daar ook weer op. In de teamkamer kijkt u dan samen naar een dvd waarop u ziet wat er op een ochtend in een kleutergroep gebeurt. Daarna is er tijd voor het stellen van vragen. Dat eerste moment, waarvoor u enkele weken daarvoor een uitnodiging krijgt, haalt u uw kind om 11.00 uur weer op. Met de leerkracht kunt u nog 4 wenmomenten afspreken. De kleuters starten altijd op de dag na hun vierde verjaardag.

Unknown 9