Overblijven / B.S.O.

Aanmelden
Om uw kind aan te melden voor het overblijven moet er eerst een geheel ingevuld en getekend aanmeldingsformulier worden opgehaald en ingeleverd bij de overblijfcoördinator. De overblijfcoördinator op onze school is Mevr. Wil van der Meer, wvdmeer@Mikz.nl U kunt zich ook direct digitaal aanmelden bij Mikz. Klik dan hier Mikz tussenschoolse opvang. U kunt daarbij kiezen voor overblijven op vaste dagen of flexibele dagen.

Als uw kind verhinderd is voor het overblijven verzoeken wij u om dit voor 10.00 uur door te geven via de ouderportal van Mikz, of via de app van Mikz, Jaamo. Meldt u uw kind niet af, worden de kosten in rekening gebracht.                                                                              

BSO (Buitenschoolse opvang)
Er zijn verschillende kinderdagverblijven binnen de gemeente Waalwijk die Buitenschoolse opvang aanbieden voor uw kind. Aan het eind van de schooldag wordt uw kind, door een pedagogisch medewerker van de betreffende kinderopvang, opgevangen en vervoerd naar de opvanglocatie.
Voor meer informatie kunt u eens kijken op de website van: Mikz, Tot vanavond, De Kindereijk.

Mikz

Website: www.mikz.nlUnknown 6
E-mail: klant@mikz.nl

Tot vanavond

Website: www.totvanavond.nl
E-mail: info@totvanavond.nl 

De Kindereijk

Website: www.kindereijk.nl 
E-mail: info@kindereijk.nl